Estucador a Barcelona

Estucs de façanes a Barcelona. Restauració i conservació.


ESTUCADOR-RESTAURADOR - FAÇANES - RESTAURACIÓ ESCALES PLANXADES AL FOC - ESGRAFIATS

En totes les ciutats i pobles existeixen edificis emblemàtics i històrics, dignes de recordar i CONSERVAR.

La seva recuperació i manteniment requereix una tècnica especialitzada per tornar la Ilum i la vida a aquestes joies arquitectòniques, i en això, n'és especialista C. CASADEVALL - ESTUCS 1881 SL.

La dilatada trajectòria de 120 anys ens ha fet desenvolupar diferents tècniques que dominem com els estucs tradicionals, esgrafiats, relleus, revestiments tipus venecià els planxats al foc o la recuperació i restauració de vells estucs , pintures o pedra.

L' empresa va ser fundada fa 120 anys, per això el nom de ESTUCS 1881. En un principi estava dedicada a estucar amb les diferents tècniques. L' empresa es va fer gran amb les exposicions universals.
Al llarg dels anys les tècniques d' acabats d' edificis i gustos arquitectònics van canviar, per això ESTUCS 1881 SL des de fa temps, apart de recuperar els acabats antics, ha creat nous departaments per adecuar-se i desenvolupar noves tècniques de restauració i recuperació amb tècniques pròpies, o bé, realitzant cursos i assitiïn a simpòsiums tant a Espanya com l'estranger.

ESTUCS 1881 SL Actualment pot desarrollar l'obra del principi a la fi es a dir des-de l'estudi projecta fins l'acabat total de l'obra , dintre del pressupostos establers i el temps convingut.

Per això entre nosaltres treballen Artesans de les diferents branques constructives com Manyes, Picapedres; Estucadors, Marmolistes, Pintors, Paletes, etc.

Ha desenvolupat projectes de gran valor arquitectònic, com el Parlament de Catalunya, la Casa Ametller o el Palau Marc, a més d'altres actuacions en altres edificis emblemàtics de Catalunya, com la Casa Duran, de Cervera, o la Casa Negre, de Sant Joan Despí. També ha realitzat intervencions de relleu en centres comercials, com és el cas de La Roca Village (foto), a la Roca del Vallés. Altres obres importants com són la Casa deis Velers la joieria Joaquín Berao, o l'hotel Florida al Tibidabo.