Especialitzats

PATRIMONI / EDIFICIS EMBLEMÀTICS


Serigrafiant ESTUCS 1881 està especialitzada en la conservació de façanes i escales, eliminació d'humitats, tractaments antigrafits, reposició de ceràmiques, rehabilitació de balcons i ornaments de pedra natural o artificial, creació de rèpliques d' escultures o ornaments, restauració de mosaic, conservació d'obres d'art i del patrimoni cultural, i reforços estructurals fibra de carboni, entre altres.

Ara l'empresa també aposta per les noves tecnologies fent servir un aparell làser tridimensional què, entre d' altres funcions, fa un seguiment arqueològic, un aixecament planimétric o fotografies virtuals. Amb aquest nou sistema, "la feina es fa de forma més ràpida i es redueixen costos"

Disposem de un departament d' Arqueologia que fa les tasques i estudis previs, quan son Edificis Catalogats o del Patrimoni.

COMUNITATS DE VEÏNS

Els edificis hom vivim són els més importants per això la nostra empresa hi té una especial dedicació :

Restaurem i rehabilitem tant la façana exterior com l' interior, patis de llums, cobertes, terrats, escales, rehabilitacions integrals, etc.

Disposem d'un departament especialitzat amb les problemàtiques de les comunitats el qual s'encarrega de düu a terme totes les tasques de tramitacions i posada amb obra .

- Llicències ajudes del Ajuntament i la Generalitat.
- El estudi tècnic portat por un Arquitecte propi o bé exterior per controlar i du a bon termini la restauració amb els temps, materials i pressupostos previstos.